קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

עמדות הורים כלפי מערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד – תשע"ו

בשנת תשע"ו החלה ראמ"ה לנטר את עמדות הורי התלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד. בשנים האחרונות מתחדדת התפיסה שלפיה הצלחה של בתי ספר ושל מערכות חינוך בכלל תלויה לא רק בגורמים המעורבים ישירות במעשה החינוכי (תלמידים ואנשי צוות) אלא גם בבעלי עניין נוספים – בראשם הורי התלמידים ועימם הקהילה והחברה בכללותה.

סקר זה הועבר למדגם מייצג של הורים לילדים בבתי ספר של החינוך המיוחד ועסק בנושאים מגוונים הקשורים למערכת החינוך בכלל כגון אקלים וסביבה פדגוגית ולהיבטים שונים הייחודיים למערכת החינוך המיוחד כגון המענה והטיפול הניתן לילד, ועדות ההשמה, הסעות וכד'. הסקר הועבר בחודשים אפריל- יולי 2016 בקרב הורים לתלמידים בבתי ספר בחינוך המיוחד הלומדים בכיתות א'-י"ב, הכוללים תלמידים בגילאי 21-6.

לעיון בדוח