קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית 'בית ספר להורים' – תשע"ה

התכנית 'בית ספר להורים' בהובלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך מכוונת להורים לילדים בגיל הרך. במסגרתה נערכות סדנאות מקצועיות להורים בחמישה מפגשים קבוצתיים בני שעה וחצי להרחבת ידע ומיומנויות בתחום ההורות ובכללם: התפתחות הילד, מיומנויות, וכישורי חיים. במקביל לסדנאות ההורים מתקיימת בשני גני ילדים צמודים בשעות אחר הצהריים פעילות העשרה לילדים שהוריהם משתתפים בסדנאות. התכנית מיועדת להורים ולילדי הגן בגילאי 6-3 הלומדים בחינוך הציבורי, בגנים רגילים ובגני חינוך מיוחד.

המחקר הנוכחי נועד לבחון את יישום התכנית ואת העמדות של הגורמים השונים המעורבים בה ולהעריך את הפוטנציאל שלה ותוצאותיה הנתפסות במטרה לסייע בהמשך גיבוש התכנית והובלתה. מחקר זה מתמקד בהערכת יישום התכנית ב-223 הגנים (105 מסגרות) שבהם היא התקיימה בשנת תשע"ה ומשלב מתודולוגיה איכותנית וכמותית.

לעיון בדוח