קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

שימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה – ממצאים ממחקרים

שילוב תקשוב בהוראה ובלמידה הוא יעד עיקרי כחלק משגרת ההוראה בימים כתיקונם, ומקבל משנה תוקף ככלי לקידום ההוראה בעתות משבר, דוגמת מגפת הקורונה שכפתה סגירה של מוסדות חינוך ומעבר ללמידה מרחוק בהיקפים נרחבים ולאורך זמן. מחקרים רחבי היקף בהם השתתפה ישראל, בין-לאומיים וארציים כאחד, שופכים אור על היבטים חשובים ומגוונים של שימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה.

מחקרים אלו נשענים על מקורות מידע שונים ומספקים הצצה להיבטים משלימים שיש בהם כדי ליצור תמונה רחבה ומקיפה של הנושא, החל מהכשרת מורים ומוכנותם בנושא, דרך היקף השימוש במחשב ובכלי תקשוב לצרכי הוראה ולמידה ואופנויות השימוש, התשתיות והתנאים הקיימים בבתי התלמידים הנדרשים ללמידה מתוקשבת, ועד חסמים לשילוב תקשוב בהוראה ואפיקי השקעה מועדפים לקידום הנושא, ועוד. ניתן ללמוד רבות על היבטים אלו ואחרים גם מבחינה של השינוי בהם לאורך זמן, בין מחזור מחקר למשנהו. להלן תמצאו קישורים לריכוז הממצאים העיקריים הנוגעים לשימוש בתקשוב בהוראה ובלמידה מתוך נתוני אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ט, פיזה 2018 וטאליס 2018.