קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

כישורים גלובליים – מחקר פיזה 2018

המאה ה-21 מאופיינת בעולם מגוון ועתיר קשרי גומלין, בו נדרשים התלמידים ללמוד לא רק כיצד לתפקד כחלק מעולם גלובלי, אלא גם כיצד להעריך את החשיבות של המגוון הבין-תרבותי וליהנות ממנו. כישורים גלובליים הוא מושג המאגד את הידע, המיומנויות, העמדות והערכים הדרושים לכך. במחקר פיזה 2018 נבדקו הכישורים הגלובליים בקרב תלמידים בני 15 בישראל והתשתית הבית ספרית התורמות לרכישה של כישורים אלה.

סוגיות גלובליות אינן תחומות באמצעות גבולות מדיניים, וטומנות בחובן השלכות עמוקות לגבי חייהם של בני דור זה ובני דורות העתיד. רכישת המיומנויות והעמדות היא תהליך הנמשך לאורך כל החיים, ואין נקודה מוגדרת בזמן בה אדם הופך למיומן בתחום זה. מחקר פיזה מעריך היכן בתהליך נמצאים התלמידים בני ה-15 והאם בתי הספר שלהם יעילים בתמיכה בפיתוח רכיבים אלה.

לעיון בדוח