קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית) – תשע"ו

תלמ"א (התכנית הלאומית למצוינות באנגלית) היא תכנית המיועדת לתלמידים מסיימי כתות ג', ד', ו-ה' הלומדים בחינוך הרשמי, ומטרתה לאפשר לתלמידים לחזק את ביטחונם ואת ידיעותיהם בשפה האנגלית. במסגרת תכנית תלמ"א התלמידים מגיעים בתחילת חופשת הקיץ לבית הספר לשלושה שבועות של לימודי אנגלית. כל תכנית הלימודים בתלמ"א מתקיימת בשפה האנגלית ומועברת על ידי שני מורים – האחד מישראל והשני מחו"ל.

על פי מובילי התכנית, התכנית נועדה לממש חמישה יעדים עיקריים: (א) לחזק בקרב התלמידים את הביטחון, תחושת המסוגלות והידע בשפת האנגלית, (ב) לאפשר לכל תלמיד ותלמידה להתקדם במקצוע הליבה ללא קשר לרקע הכלכלי של משפחתם, ובכך להביא לצמצום פערים חברתיים, (ג) לאפשר למורות ולמורים להתנסות בשיטות הוראה מתקדמות ללימוד שפה זרה, (ד) להרחיב את מאגר המורים הפוטנציאליים להוראת אנגלית באמצעות התנסות בתכנית, (ה) להטמיע את התפיסה שבית הספר מהווה מסגרת ללמידה חווייתית.

לעיון בדוח