קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

פתרון בעיות שיתופי במחקר פיזה 2015

מחקר פיזה 2015 הוקדש לבדיקת רמת האוריינות בשלושה תחומים – מדעים (התחום שהושם עליו הדגש במחקר 2015), קריאה ומתמטיקה. בנוסף, במחקר זה הועבר מבחן בפתרון בעיות שיתופי. בחלק זה יוצגו ממצאים מ-51 מדינות שהשתתפו במבחן זה.

מיומנות פתרון בעיות שיתופי משלבת את המיומנות של פתרון בעיות פרטני (שנבדק בפיזה 2012) יחד עם היכולת לשתף פעולה. הערכת מיומנות פתרון בעיות שיתופי במחקר פיזה היא ניסיון ראשון להערכה של מיומנויות בין-אישיות במסגרת מחקר סטנדרטי ורחב היקף מסוג זה.

לעיון בדוח