קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21

התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21' הינה תכנית מערכתית בהובלת מינהל וטכנולוגיה, אשר מטרותיה העיקריות, כפי שהוגדרו ע"י מוביליה: שיפור מיומנויות המורים ; התאמת ההוראה לשונוּת בין התלמידים ; מתן משוב בזמן אמת ; רצף למידה בכיתה ובבית והידוק הקשר בין הבית לבין בית הספר ואדמיניסטרציה הנשענת על טכנולוגיית המידע. המהלכים העיקריים שנעשו ע"י מובילי התכנית כדי להשיג את המטרות הנ"ל: התאמת תכניות הלימודים ; תכנים דיגיטליים ; פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה ; תשתיות ותחזוקה ובקרה והערכה.

ראמ"ה התבקשה ללוות את התכנית בהערכה. הדוח מתאר את הממצאים מתוך המחקר המלווה בשנים תשע"א – תשע"ג. בכדי לתת מענה מחקרי מעמיק ורחב ככל הניתן לנוכח התכנית המורכבת ומרובת הרבדים והמטרות, נעשה שימוש בכלים כמותיים (סקרים בקרב תלמידים ומורים) ובכלים איכותניים (ראיונות עומק, תצפיות וקבוצות מיקוד).

לעיון בדוח