משימת הערכה ב | לתלמידים

מכינים פרזנטציה ומציגים בפני קהל​

התנסות עצמית בשלבים​

היכולת לדבר בפני קהל בכלל ולהציג פרזנטציה בפרט היא מיומנות חשובה ונרכשת, שמשתפרת ככל שמתרגלים אותה. פרזנטציה המועברת היטב מאפשרת להציג מידע ביעילות, לעורר מחשבה, לרגש, לשכנע ואף לרתום את הצופים לפעולה.

במשימה זו תכינו פרזנטציה באורך של 5 דקות, שבה תציגו בעל־פה, בפני תלמידי הכיתה, נושא לבחירתכם.

למשימה שישה שלבים, בכל שלב תקבלו הנחיות וליווי מהמורה.

לחצו על השלב בו אתם נמצאים והתקדמו במשימה!

הכנת הפרזנטציה מלווה בתלקיט. בתלקיט תתעדו את מהלך העבודה שלכם בכל שלב, ובסיום המשימה תגישו אותו למורה.

בוחרים נושא לפרזנטציה

מטרת השלב

בחרו לפרזנטציה נושא שקרוב לליבכם, מסקרן ומלהיב אתכם. חשבו מדוע אתם רוצים להציג אותו בפני תלמידי הכיתה ומה מטרת הפרזנטציה.
דף עבודה לתלמיד שלב 1
חושבים על התכנים המרכזיים

מטרת השלב

לאחר שהנושא שבחרתם אושר על־ידי המורה, תוכלו להתחיל לתכנן את הפרזנטציה: חפשו מידע על הנושא כדי להרחיב את ידיעותיכם וחשבו מהם התכנים המרכזיים (רעיונות ופרטי מידע) שתרצו להציג בפרזנטציה. כתבו בקצרה (בנקודות או ברשימה) את הרעיונות או את פרטי המידע המרכזיים שמצאתם ונראה לכם שיוכלו לתרום להצגת הנושא. כתבו גם באילו מקורות מידע נעזרתם.
דף עבודה לתלמיד שלב 2
סיעור מוחין: שיתוף וחשיבה משותפת

מטרת השלב

היעזרו בחבריכם לכיתה כדי להמשיך ולפתח את הפרזנטציה שלכם. הציגו בפני קבוצת תלמידים את הדברים שהכנתם עד עכשיו. התייעצו עם חברי הקבוצה ושאלו אותם מה כדאי להרחיב בהצגה, מה כדאי לצמצם, האם הנושא והתכנים מובנים להם, מה היה מעניין בעיניהם ומה כדאי לעשות כדי שהתכנים יעוררו יותר עניין, ואילו המלצות הם יכולים לתת לכם להמשך. קראו עוד בדף העבודה
דף עבודה לתלמיד שלב 3
מכינים את הפרזנטציה

מטרת השלב

היעזרו בדברים שכתבתם בשלבים 2 ו־3 והמשיכו לפתח את התכנים שתציגו בפרזנטציה שלכם. חשבו על הרעיונות או על פרטי המידע שאתם רוצים להציג ואיך תפתחו כל אחד מהם. תכננו את מבנה הפרזנטציה שלכם ואת הסדר שבו תציגו את התכנים: כיצד תפתחו את הפרזנטציה? מה יהיה סדר הרעיונות בהמשך? כיצד תסיימו את דבריכם?
דף עבודה לתלמיד שלב 4
עורכים חזרות

מטרת השלב

מיומנות ההצגה בעל־פה משתפרת ככל שמתרגלים אותה יותר. לכן, לפני ההצגה בכיתה תרגלו את הצגת הפרזנטציה כמה פעמים. בתחילה אתם יכולים להתאמן על הצגת הפרזנטציה ללא קהל. תוכלו גם לצלם את עצמכם מציגים כדי לצפות בהצגה שלכם וללמוד ממנה. לאחר שתרגישו בטוחים יותר, הציגו בפני חבר או חברה, בן משפחה או כל צופה אחר שתבחרו. קראו עוד בדף העבודה
דף עבודה לתלמיד שלב 5

דף תצפית לצופה

מציגים את הפרזנטציה בפני הכיתה

מטרת השלב

לאחר שהכנתם את הפרזנטציה, ערכתם חזרות ואתם מרגישים מוכנים, הגיעה העת להציג את הפרזנטציה בפני תלמידי הכיתה ובפני המורה. לאחר שתציגו את הפרזנטציה ימלאו חבריכם לכיתה דפי תצפית (שיוגשו למורה), ומהמורה תקבלו משוב אישי מפורט. המשוב הזה יעזור לכם להתכונן לפרזנטציות שתציגו בעתיד.
דף עבודה לתלמיד שלב 6

דף תצפית לתלמידים

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)

כיתות ה׳-ו׳

כיתות ג׳-ד׳

צוות הכתיבה

ועדות ההיגוי מטעם הרשות הארצית למדידה והערכה, ראמ״ה

 • ד"ר עמליה בר- און יו"ר ועדת ההיגוי ויועצת אקדמית – החוג להפרעות בתקשורת, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
 • ד"ר הדס גלברט מנהלת תחום הערכה מעצבת, ראמ"ה.
 • ד״ר אורנה שר אבי מנהלת גף מאגרי משימות, ראמ"ה.
 • גב' דליה הלוי מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך (בעת פיתוח המבדק).
 • ד"ר לימור קולן מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית – אגף שפות, משרד החינוך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
 • גב' גילה קרול ממונה על מיומנויות יסוד, אגף א' לחינוך יסודי, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך.
 • גב' יעל נדלר מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד, משרד החינוך.
 • גב' אורית רוזנמן מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר ניקי אהרוניאן אורנים המכללה האקדמית לחינוך.
 • גב' תרצה יהודה מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר גלעד ברנדס בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.
 • גב’ דפנה כהן עתיר מחוז מרכז, משרד החינוך (מבדק כיתה ב')

צוות הפיתוח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

כתיבה:

 • גב' אילנה מסט ראש צוות הכתיבה
 • גב' דורית כהן 
 • גב' תהילה גרינוולד
 • גב' עליזה יגן, אחראית על גרסת החרדים

 פסיכומטריקה:

 • גב' יעל גורודנסקי 
 • גב’ ענת דרוך שמש
 • גב’ אסטלה מלמד

ריכוז הפרויקט:

 • גב' לירון שירי הושמנד 

עריכת לשון:

 • גב' ענת ריינר 
 • גב' גיליה בר לוי 
 • גב' אראלה ברילנט 
 • גב’ מיכל אילון

הפקה:

 • גב' לילך חזאי מנהלת ההפקה
 • גב' אולה נסטרובה 
 • גב' רהאדה ערפאת 
 • גב' שני גואטה 
 • גב’ גלדיס חיפאוי

ניהול הפרוייקט:

 • גב' טלי אלבז גדסי מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • גב' תהילה גרינוולד מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • מר עוזי סגיר מנהל פיתוח מבחנים ארציים

פיתוח אתר מבדקי הכתיבה

 • ד"ר תמי סבג שושן, מרכזת בכירה מבחנים ארציים, ראמ"ה – ניהול פרוייקט
 • ד״ר רון דביר – הקמת אתר
 • בר דביר – עיצוב גרפי

כתיבה

המבדק כולל משימות בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים ולקוחים גם מתוך תכנית הלימודים. המשימות מייצגות כתיבה בעלת מאפיינים שונים: סיפוריים, מידעיים ורפלקטיביים-פרשניים.

נגן וידאו

המורה

המורה תתעד את מעורבות התלמידים והתיווך שניתן במהלך הכתיבה, בעזרת דף התצפית.

התלמיד

התלמיד יבחר את נושא הכתיבה מבין מספר אפשרויות שהמורה תציע. 

הטרמה

בהטרמה אנחנו עורכים שיח מקדים: מכוונים את המחשבות, מניעים ומארגנים אותן לקראת הכתיבה.

מטרות השיחה

 • לוודא את הבנת המשימה: למי כותבים? באיזה הקשר? ולאלו מטרות?
 • לחבר לידע קודם של התלמידים
 • להעלות רעיונות ונושאים לכתיבה
 • לעורר זכרונות של חוויות והתנסויות
 • להזכיר את רכיבי הסוגה
 • לתכנן את הכתיבה
 • לטפח רגשות חיובים ותחושת מסוגלות

הרכב קבוצת הלומדים

שיחת ההטרמה יכולה להיערך בהרכבים שונים: במליאה, בקבוצה קטנה, בשיח עמיתים או במענה דיפרנציאלי פרטני (בהתאם למורכבות המשימה ולידע הלומד).

עזרים

לצורך שיחת ההטרמה, עומדים לרשותכם עזרים שונים, למשל: כרטיסיות של רכיבי תוכן, מצגת מלווה, סרטון, כתבה ודפי עיבוד מידע.

משוב

המשוב ייערך בשיחה  אישית עם התלמיד באווירה נעימה וברגישות ויתייחס לנקודות החוזק והנקודות הדורשות חיזוק, כפי שעלו בהערכה.

שיחת המשוב מגבירה את המודעות של התלמידים ליכולותיהם, ומכוונת להמשך הלמידה ולהמשך התפתחות הכתיבה. כמו כן היא תורמת לחיזוק הקשר בין המורה לתלמידיה.

המורה

המורה תשקף את הערכות שלה אודות הכתיבה של התלמיד.

התלמיד

התלמיד ישתף בחוויית הכתיבה שלו ובאתגרים עימם התמודד.

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)