הכלי למיפוי שותפות חינוכית בין בית הספר לבין ההורים הנו כלי להערכה עצמית של בתי הספר בכל הקשור לשותפות הורים. הכלי פותח על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בשיתוף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י).

מטרת הכלי היא לאפשר למנהל ולצוות החינוכי לאסוף נתונים ולהעריך באמצעותם את מאפייני השותפות החינוכית בין ההורים לבית-ספרם. זיהוי אופי השותפות יכול לשמש ככלי עבודה יעיל למנהל למיפוי התהליכים והפעילויות הבית-ספריות ולבחון אם אכן הן מקדמות שותפות חינוכית עם ההורים.