שאלון לומד עצמאי הוא כלי שנועד לסייע לבית הספר למפות את תפיסת הלמידה העצמאית של התלמידים, לצורך קבלת החלטות בנוגע לאופן שבו אפשר לחזק את מיומנויות הלומד העצמאי במסגרת תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה.

השאלון מיועד לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ה' ומעלה, וניתן להעביר אותו באופן מזוהה, או לא מזוהה לפי בחירת בית הספר.