השאלון הוא כלי למיפוי צורכי התלמידים בהיבטים רגשיים-חברתיים, שגובש בשיתוף פעולה של ראמ"ה והשירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) ומיועד לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ד' ומעלה.

לשאלון שתי גרסאות, אחת לתחילת שנת הלימודים והשנייה להמשך השנה. השאלון יכול להיות מועבר באופן אנונימי או מזוהה לפי צורכי בית הספר.

שאלון תחילת שנה – מומלץ להעביר עד כחודש לאחר החזרה ללימודים, עם סיומם של חגי תשרי, זאת כדי לקבל את תמונת המצב המתאימה לפתיחת השנה וכך להיערך עם תכניות התערבות ומענים מתאימים.
שאלון להמשך השנה – ניתן להעביר לאורך כל השנה לפי צורכי בית הספר.