משימות המאגר הן ברובן משימות פתוחות המזמנות עבודה בצוות ליצירת תוצר משותף או אישי. המשימות משתלבות בהוראה ומתמשכות על פני מספר שיעורים.
המשימות מאפשרות הערכה של למידה מעמיקה כגון, יכולת ניתוח, פרשנות והתבוננות בנושאים מתכנית הלימודים מנקודות מבט שונות, דיון קבוצתי ומהלכים רפלקטיביים.

לכל מאגר משימות מצורף סרטון הסבר על פי החומש שנלמד באותה שכבת גיל. הסרטון פותח ברציונל לבחירת נושאי המשימות בזיקה לתכנית הלימודים, ממשיך במתן דגשים והנחיות לאופן העברת המשימות, ומאפשר מבט אינטגרטיבי על כלל המשימות בכל מאגר.