משימות להערכה מעצבת בנושא פרזנטציות המיועדות לתלמידי חטיבת הביניים.

במשימה א התלמידים יצפו בפרזנטציות נבחרות וינתחו את מאפייניהן. משימה זו תהווה בסיס לקראת ביצוע משימה ב, בה התלמידים יתנסו בעצמם בהכנת פרזנטציה ובהצגתה בפני קהל.