הערכה מיועדת לתיווך המעבר מקריאה לכתיבה לתלמידים מתקשים מאוד בכתיבה ומתאימה לתלמידים שאותרו על ידי המורה כזקוקים לסיוע נוסף בכתיבה. היא מיועדת להעברה באמצע בית הספר היסודי, בזמן שבו התלמידים כבר שולטים דיים במערכת האורתוגרפית כדי לכתוב ולקרוא. ואפשר לסייע להם ללמוד לכתוב, כדי שיוכלו להמשיך וללמוד בעזרת כתיבה.

הערכה כוללת קטעי קריאה קצרים, המכילים טקסטים מסוגות שונות: טקסטים מידעיים, טקסטים טיעוניים וכתבות. הטקסטים מלווים במשימות קצרות היוצרות אבני דרך עד להפקה של טקסט עצמאי. באופן זה המשימות מספקות לתלמיד עוגן במעבר מקריאה לכתיבה. הערכה נועדה לסייע למורה ללוות את תהליך רכישת הכתיבה ולתווך את התהליך לתלמיד תוך כדי שהוא מספק פיגומים שיאפשרו לתלמיד להתקדם באופן הדרגתי.