משימות לקידום מיומנויות
משימות לקידום מיומנויות

משימות הערכה בתחום ההבעה בעל-פה משמשות להערכה פנים בית-ספרית של תלמידי כיתות ז-ט במקצוע עברית כשפת-אם.

המשימות מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, והן מחולקות למבניות: קריאה בקול, דיווח ודיון. לטיפוח ההבעה שבעל פה תרומה לרכישת מיומנויות של דיון הוגן, התאמת המבע לבן השיח, בהירות הניסוח, הקפדה על תקינות לשונית ושימוש באמצעים רטוריים. משימות אלו מלוות במחוונים מפורטים, הכוללים תבחינים המותאמים לכל סוגה.