המבחנים בתורה מיועדים לתלמידים בבתי הספר הממלכתיים-דתיים. המבחנים נבנו בהלימה לתוכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

המבחנים נבנו כמבחנים סטנדרטיים לסיכום הלמידה, המיועדים להעברה לקראת סוף שנת הלימודים.

מומלץ לעיין במבחן טרם העברתו לתלמידים ובמידת הצורך להתאימו לכיתה או לתלמידים הנבחנים באמצעות שינוי חלק מהמשימות, החלפתן באחרות, קיצור המבחן, העברת המבחן ברציפות או בחלקים תוך מתן הפסקה ביניהם ועוד.