המבחנים נבנו עבור כיתה ב, אך הם עושיים להתאים גם לתלמידים מכיתות א או ג, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

המבחנים נבנו עבור כיתה ב, אך הם עושיים להתאים גם לתלמידים מכיתות א או ג, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

המבחנים בערבית כוללים משימות הבנת הנקרא ומשימות כתיבה. המבחנים נבנו כמבחנים סטנדרטיים לסיכום הלמידה, המיועדים להעברה לקראת סוף שנת הלימודים.
המבחנים נבנו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים בשפה וההתקדמות שלהם בלמידה. מומלץ לעיין במבחן טרם העברתו לתלמידים ובמידת הצורך להתאימו לכיתה או לתלמידים הנבחנים באמצעות שינוי חלק מהמשימות, החלפתן באחרות, קיצור המבחן ועוד.