המבחנים במדעים נבנו כמבחנים סטנדרטיים לסיכום הלמידה, המיועדים להעברה לקראת סוף שנת הלימודים.

מבחנים אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לסדר הוראת הנושאים ובהתייחס לשונות בין התלמידים. לצורך כך ניתן לערוך שינויים במשימות, להחליפן באחרות, או לקצר את המבחן.