המבחנים באנגלית כוללים משימות הבנת הנשמע, הבנת הנקרא וכתיבה.

מבחנים אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לקצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין התלמידים. לצורך כך ניתן לערוך שינויים במשימות, להחליפן באחרות, או לקצר את המבחן.