המבחנים נבנו עבור כיתה ה, אך הם עשויים להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

המבחנים נבנו עבור כיתה ה, אך הם עשויים להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

המבחנים באנגלית כוללים משימות הבנת הנשמע, הבנת הנקרא וכתיבה. המבחנים נבנו כמבחנים סטנדרטיים לסיכום הלמידה, המיועדים להעברה לקראת סוף שנת הלימודים.
ישנה שונות ברמת השליטה באנגלית בין כיתות שונות ובין תלמידים בתוך אותה כיתה. השונות ברמת השליטה נפוצה במיוחד בתחום הדעת של אנגלית, שכן תלמידים בבתי ספר שונים מתחילים ללמוד את השפה בדרגות כיתה שונות, והשליטה הראשונית שלהם בשפה שונה.
המבחנים באנגלית נבנו אומנם עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים בשפה וההתקדמות שלהם בלמידה. מומלץ לעיין במבחן טרם העברתו לתלמידים ובמידת הצורך להתאימו לכיתה או לתלמידים הנבחנים באמצעות שינוי חלק מהמשימות, החלפתן באחרות, קיצור המבחן ועוד.