מבדק הכתיבה הוא כלי פנימי להערכה מעצבת שנועד לתת למורה תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולות הכתיבה של התלמידים במשך שנות הלימודים בכיתות ג'–ד'.

כלי זה ממשיך ומרחיב את מבדק הכתיבה לכיתה ב', ובאמצעותו המורה תוכל להמשיך ולעקוב אחר התפתחות הכתיבה של התלמידים, לכוון את תהליכי ההוראה ולבנות תוכנית לכל אחד מהתלמידים ולכיתה כולה, כדי לשפר ולקדם את מיומנות הכתיבה שלהם.