תלקיט הכתיבה מאפשר למורה לקבל תמונה אודות התפתחות יכולת הכתיבה של תלמידים במהלך השנה באמצעות הערכה של מגוון טקסטים שהתלמיד כתב בנושאים הקרובים לליבו.

תלקיט הכתיבה משלים את המבדק בעברית לכיתה ב.