מבדק הקריאה והכתיבה לכיתות ב' פותח כהמשך למבדק הקריאה והכתיבה לכיתות א'. המבדק מסייע למורה לעקוב אחר התפתחות תהליכי רכישת השפה של תלמידים בשנתם השנייה בבית הספר ולהעריך את תפקודו של כל תלמיד בהשוואה לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה ב'.
משימות המבדק הכיתתיות והפרטניות מועברות בחודשים דצמבר-ינואר, או לפי התקדמות התלמידים בהתאם לשיקול דעת המורה.