המבדק מסייע למורה לעקוב אחר התפתחות תהליכי רכישת השפה של התלמידים, למפות את הרמה של תלמידי הכיתה ולהתאים תכניות התערבות עבור תלמידים מתקשים.

מבדק הקריאה והכתיבה לכיתות ב' פותח כהמשך למבדק לכיתות א'.