המבדק נועד לספק למורי כתה א' כלי לניטור שליטת תלמידי הכיתה במיומנויות הקריאה והכתיבה במהלך תהליך הלמידה. המבדק מסייע באיתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים המתקשים ברכישת השפה הכתובה, במטרה להתאים עבורם תכניות התערבות, ולעקוב אחר התקדמותם לאורך זמן.
המבדק מועבר בכיתות בשלוש פעימות: ספטמבר-אוקטובר; ינואר-פברואר; מאי-יוני. כל אחת מהפעימות מועברת בתוך טווח הזמן שנקבע, בהתאם להנחיות המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי בית הספר.