המבדק נועד לספק למורי כתה א' כלי לניטור תהליך הלמידה של תלמידי הכיתה ולסייע באיתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים המתקשים ברכישת השפה הכתובה, במטרה להתאים עבורם תכניות התערבות.