מבדק עמית מאפשר למפות את היכולות של כל התלמידים במיומנויות של שפה, ולאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. הוא מועבר בבתי ספר שבתכנית אל"ה.

למבדק מבנה מותאם שמאפשר למפות את הרמה של תלמידי הכיתה ולאתר את מקורות הקושי של התלמידים הזקוקים לסיוע.