מבדק איתא"י הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שמטרתו למפות את היכולות השפתיות־אורייניות של תלמידים בראשית כיתה י' עם המעבר לחטיבה העליונה. המבדק מתמקד בהערכת מגוון מיומנויות השפה השונות: ידע אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, פרזנטציה (הבעה בעל־פה). בפיתוח המבדק הובאו בחשבון המיומנויות של האוריינות הלשונית המתאימות לשלב ההתפתחותי שבו מצויים התלמידים. כמו כן נלקחו בחשבון המיומנויות הנדרשות בבית הספר כתשתית ללמידה של כל תחומי הדעת. השליטה במיומנויות אלה מאפשרת השתתפות נאותה בתהליכי הערכה חלופית הנדרשים כיום בחטיבה העליונה כחלק מדרישות תעודת הבגרות.