מבדק איתא"י הוא כלי להערכה פנימית מעצבת המתמקד בהערכת מגוון מיומנויות השפה השונות: ידע אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, פרזנטציה (הבעה בעל־פה). מטרתו למפות את היכולות השפתיות־אורייניות של תלמידים בראשית כיתה י' עם המעבר לחטיבה העליונה.

למבדק מבנה מותאם שמאפשר למפות את הרמה של תלמידי הכיתה ולאתר את מקורות הקושי של התלמידים הזקוקים לסיוע.