היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבנת הנקרא בערבית כוללות טקסטים המלווים בשאלות. הטקסטים הם מסוגות שונות: טקסטים סיפוריים, טקסטים מידעיים, טקסטים טיעוניים וטקסטים שימושיים.
הטקסטים פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת אך עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות. כך למשל, טקסטים פשוטים הלקוחים ממבחנים שיועדו לכיתה ח עשויים להתאים לתלמידים בכיתה ז, וטקסטים מאתגרים עשויים להתאים לתלמידים בכיתה ט. חשוב לבחור בטקסטים המתאימים לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים ניתן לשקול להתאים טקסטים ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.