היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבנת הנקרא בערבית כוללות טקסטים המלווים בשאלות. הטקסטים הם מסוגות שונות: טקסטים סיפוריים, טקסטים מידעיים וטקסטים שימושיים.
הטקסטים פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות. כך למשל, טקסטים שפותחו עבור כיתה ה עשויים להתאים גם לתלמידים מתקדמים בכיתה ד או לתלמידים מתקשים בכיתה ו. חשוב לבחור בטקסטים המתאימים לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים טקסטים ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.