היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם במקצוע.

היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם במקצוע.

משימות ההערכה הן אוסף של שאלות מתוך מבחני עברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית מהשנים תשע"ד–תשע"ח. המשימות ממוינות לפי חמשת ההיבטים של שליטה בשפה העברית: הבנת הנשמע – האזנה; דיוק בקריאה; הבנת הנקרא; הבעה בכתב וידע לשוני.
ניתן לשלב את משימות ההערכה בתהליך ההוראה כיחידות הערכה קטנות לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.
המשימות פותחו עבור כיתה ו', אך עשויות להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות. חשוב לבחור במשימות המתאימות לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים משימות ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.