משימות ההערכה בעברית לתלמידים דוברי ערבית ממוינות לפי חמשת ההיבטים של שליטה בשפה העברית: הבנת הנשמע – האזנה; דיוק בקריאה; הבנת הנקרא; הבעה בכתב וידע לשוני.

ניתן לשלב את משימות ההערכה בתהליך ההוראה כיחידות הערכה קטנות לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

יחידות אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לרמת הכיתה, קצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה.