יחידות הבנת הנקרא בעברית כוללות טקסטים מסוגות שונות המלווים בשאלות.

יחידות אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לרמת הכיתה, קצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה.