היחידות נבנו עבור כיתה ב, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות א או ג, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ב, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות א או ג, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבנת הנקרא בעברית כוללות טקסטים המלווים בשאלות. הטקסטים הם מסוגות שונות: טקסטים מידעיים, טקסטים סיפוריים, טקסטים שימושיים וכן יחידות הבודקות קריאת מילים ומשפטים.
הטקסטים פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת אך עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות. כך למשל, טקסטים שפותחו עבור כיתה ב עשויים להתאים גם לתלמידים מתקדמים בכיתה א, או לתלמידים מתקשים בכיתה ג. חשוב לבחור בטקסטים המתאימים לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים טקסטים ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.