יחידות הבנת הנקרא בעברית כוללות טקסטים מסוגות שונות המלווים בשאלות.

יחידות אלו פותחו במקור לכיתה ב, אך אנו ממליצים להשתמש בהן בשכבות א-ג בהתאם לרמת הכיתה, קצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה.