יחידות ההערכה הינן אוספים של שאלות ממבחנים. כל יחידת הערכה מתמקדת בנושא לימוד וכוללת מספר שאלות המייצגות את התוכן שהיה אמור להילמד בנושא זה בהתאם לתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א'-ו' תשפ"א.

מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים.

מומלץ להשתמש ביחידות ההערכה הקטנות כתחליף למבחן ארוך (כדוגמת מבחן מחצית). הערכה שמתבצעת בפעימות קטנות במהלך פרקי זמן קצרים מלחיצה פחות את התלמידים ואפקטיבית יותר משימוש במבחן ארוך.

חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי המיפוי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם. לא מומלץ לתת ציון לתלמידים, אלא לתת משוב בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לשיפור בנושא הנבדק.