יחידות ההערכה הינן אוספים של שאלות ממבחנים. כל יחידת הערכה מתמקדת בנושא לימוד וכוללת מספר שאלות המייצגות את התוכן שהיה אמור להילמד בנושא זה בהתאם לתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א'-ו' תשפ"א.

מומלץ להשתמש ביחידות ההערכה הקטנות כתחליף למבחן ארוך (כדוגמת מבחן מחצית). הערכה שמתבצעת בפעימות קטנות במהלך פרקי זמן קצרים מלחיצה פחות את התלמידים ואפקטיבית יותר משימוש במבחן ארוך. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים לצורך הערכה שוטפת של הלמידה ולהשתמש בממצאים לקבלת החלטות לתכנון ההוראה בכיתה ובניית תוכניות התערבות למתקשים.

חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בכלי המיפוי ולגייסם לבצע את המשימות כמיטב יכולתם. לא מומלץ לתת ציון לתלמידים, אלא לתת משוב בנוגע לנקודות החוזק ונקודות לשיפור בנושא הנבדק.