משימות הערכה עוסקות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים ומתמקדות במיומנויות שהנושא מזמן.

משימות ההערכה פותחו בשנת 2013 על ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים של המזכירות הפדגוגית. המשימות עודכנו ונערכו מחדש בשיתוף ראמ"ה במטרה לקדם תהליכי הערכה לשם למידה שניתן לשלב בהוראה פנים-אל-פנים או בהוראה היברידית. ניתן להעביר את המשימות ההערכה תוך כדי ההוראה או בסיכום הנושא.

לכל משימה יש מפה ומחוון שייסיעו לכם להתאים את משימת ההערכה למטרות ההוראה-למידה-הערכה. לאורכם של המפה ושל המחוון שזורות המלצות לתכנון ההערכה וההוראה.