משימות המיועדות עבור
משימות המיועדות עבור

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים.

כל משימת הערכה עוסקת בנושא לימוד מצומצם. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה, ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לפי יעדי ההוראה, והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה.

בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים.