משימות המיועדות עבור
משימות המיועדות עבור

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים.

המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה, ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לפי יעדי ההוראה, והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה.