היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבעה בכתב באנגלית עשויות להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בעלי רמת שליטה שונה באנגלית. המורה יעריך את המשימה בהתבסס על המחוון המפורט המצורף, בהתייחס לרמת היכולת שהוא מצפה לה מתלמידיו, ובהתאם להתקדמות הלמידה.