יחידות הבנת הנשמע באנגלית כוללות טקסטים מושמעים המלווים בשאלות. הטקסטים סווגו על-ידי מומחים לשתי דרגות קושי.

יחידות אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לרמת הכיתה, קצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה.