היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ה, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ד או ו, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבנת הנשמע באנגלית כוללות טקסטים מושמעים המלווים בשאלות.
הטקסטים סווגו על-ידי מומחים לשתי רמות קושי: טקסטים פשוטים ברמת משפט וטקסטים מורכבים יותר ברמת פסקה.
ישנה שונות ברמת השליטה באנגלית בין כיתות שונות ובין תלמידים בתוך אותה כיתה. כדאי לבחור יחידות של הבנת הנשמע המתאימות לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. כך למשל, טקסטים שיועדו לכיתה ה וסווגו כפשוטים עשויים להתאים בחלק מהכיתות לתלמידי כיתה ד, בעוד שטקסטים מורכבים יתאימו בחלק מהכיתות לתלמידים בכיתה ו. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים טקסטים ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.