היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם בשפה.

יחידות הבנת הנקרא באנגלית כוללות טקסטים המלווים בשאלות. הטקסטים סווגו על-ידי מומחים לשלוש דרגות קושי: טקסטים פשוטים, טקסטים בינוניים וטקסטים מורכבים. 
ישנה שונות ברמת השליטה באנגלית בין כיתות שונות ובין תלמידים בתוך אותה כיתה. לכן חשוב לבחור בטקסטים המתאימים לרמת השליטה של תלמידי הכיתה, תוך התייחסות להתקדמות בלמידה. כך למשל, טקסטים שיועדו לכיתה ח וסווגו כפשוטים עשויים להתאים בחלק מהכיתות לתלמידי כיתה ז, בעוד שטקסטים מורכבים יתאימו בחלק מהכיתות לתלמידים בכיתה ט. בכיתות בהן יש שונות גדולה בין התלמידים אפשר לשקול להתאים טקסטים ברמות שונות לתלמידים שונים באותה הכיתה.