יחידות הבנת הנקרא באנגלית כוללות טקסטים המלווים בשאלות. הטקסטים סווגו על-ידי מומחים לדרגות קושי שונות.

יחידות אלו פותחו עבור דרגת כיתה מסוימת, אך הם עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות בהתאם לרמת הכיתה, קצב ההתקדמות בכיתה, ובהתייחס לשונות בין תלמידי הכיתה.