target-audience-language: דוברי ערבית

ערבית | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום השפה הערבית אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»

אנגלית | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום השפה האנגלית אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»

מדעים | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום המדעים אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»

ערבית | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום השפה הערבית אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»

אנגלית | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום השפה האנגלית אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»

מדעים | יסודי | דוברי ערבית

לשימושך מגוון כלי הערכה בתחום המדעים אשר יאפשרו לך לתכנן את ההוראה. הם יסייעו לך ליצור מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את תהליכי הלמידה של תלמידיך.

קיראו עוד»