קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

השתלבות בישראל לאור לימודים באולפן – תשע"ח

האגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך אמון על הנחלת השפה העברית בקרב בוגרים עולים חדשים. לשם מטרה זו האגף מפעיל רשת של אולפנים לעולים חדשים, תוך ניסיון להתחשב בשונות של אוכלוסיית הלומדים. משך הלימודים המרבי באולפן הראשוני הוא חמישה חודשים, ובאולפנים ראשוניים לעולי אתיופיה נמשכים הלימודים עשרה חודשים. עצימות הלימודים מותאמת ליכולות הלומדים: קשישים, נכים ובעלי מוגבלות ותלמידים עובדים הלומדים בערב לומדים מספר מצומצם של שעות שבועיות הנפרסות על פני תקופה ארוכה יותר.

האגף לחינוך מבוגרים פנה לראמ"ה בבקשה ללוות את הפעילות באולפנים במסגרת מחקר הערכה. במהלך 2015 ראמ"ה ביצעה סבב ראשון של סקירה בקרב הלומדים באולפנים ובשנת 2017 חזרה שוב לנסקרים מהפעימה הראשונה – כדי לבחון את תפיסותיהם בדבר הלימודים באולפן, בפרספקטיבה של זמן; כדי לשאול אותם באשר להשתלבותם בחברה הישראלית במישורים שונים של חייהם (עבודה, קשרים חברתיים, התנהלות מול רשויות ועוד).

לעיון בדוח