קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

מחקר בינלאומי טימס 2019

מחקר טימס הוא מחקר בין-לאומי מוביל הנערך על ידי הארגון הבין-לאומי להערכת הישגים בחינוך (ה-IEA). המחקר נערך אחת לארבע שנים ובוחן את רמת השליטה בידע ובמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים, וכן אוסף נתוני רקע מהתלמידים, מהמורים המקצועיים וממנהלי בתי–הספר על ההקשר של הוראת המקצועות אלו.

לראשונה במחזור המחקר הנוכחי מתכונת ההיבחנות הומרה למתכונת ממוחשבת בסביבה דיגיטלית (eTIMSS). המחקר נערך החל משנת 1995 וישראל השתתפה בשישה מחזורי מחקר רצופים של המחקר, החל משנת 1999.

לעיון בדוח