קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

סקר ההוראה והלמידה הבינלאומי – טאליס 2018

סקר ההוראה והלמידה הבין-לאומי, שנערך על ידי ה-OECD, הועבר ב-48 מדינות בשנת 2018. ממצאי המחקר מבוססים על דיווח עצמי של מורים ומנהלים בכיתות חטיבת הביניים לשאלונים ייעודיים. הדוח עוסק במאפייני העבודה וההכשרה של המורים והמנהלים ובהזדמנויות ללמוד ולהתמקצע בהוראה. כמו כן, הדוח עוסק בתחושת מסוגלות ומוכנות להוראה, ביישום פרקטיקות הוראה והערכה בכיתות, בגורמי משיכה למקצוע ובאקלים הבית ספרי. לאחרונה, נוספו לדוח היבטים חשובים נוספים דוגמת היוקרה של המקצוע, רווחת העוסקים במקצוע אל מול מקורות הלחץ, שביעות רצון, גורמים לנשירה, תרבות שיתופית, אחריותיות ואוטונומיה ועוד.

נתוני ישראל מוצגים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD שלקחו חלק במחקר, וכן מוצגת תמונה של מדינות שבולטות בכל היבט. הדוח מאפשר ללמוד גם על שינויים לאורך זמן. הממצאים מוצגים על-פי מאפייני המורים והמנהלים (מגדר, גיל, וותק בהוראה וכו'), מאפייני בתי הספר ובפילוח למגזרי שפה, וכן תוך הצגת קשרים בין ההיבטים השונים.

לעיון בדוח