קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית שיר של יום – תשע"ח

התוכנית "שיר של יום" הינה יוזמה של האגף לחינוך יסודי, ובמסגרתה התלמידים בבית הספר פותחים את יום הלימודים בשירה משותפת של שיר שנבחר לאותו השבוע, ולאחריו מתקיימת שיחה בנושא השיר או בנושאים אקטואליים ורגשיים אחרים.

המטרות המרכזיות שהוצבו לתוכנית הן פתיחה של יום הלימודים באווירה נעימה, תוך התעניינות בשלומו של התלמיד. השיר נתפס כפלטפורמה המזמנת שיח רגשי וערכי על נושאים מחיי הילדים באמצעות השירה. ערך מוסף של השירה הוא חשיפה לתכנים מרכזיים מהתרבות והמורשת היהודית-ישראלית, ואמצעי המסייע בחיזוק היכולות השפתיות. התוכנית הוכנסה לבתי הספר שבחרו ליישמה באמצע שנת הלימודים תשע"ז. ראמ"ה מלווה את התכנית בהערכה בשנה הראשונה (תשע"ז) והשנייה (תשע"ח) ליישומה.

לעיון בדוח