קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל

בסקירה מחקרית מקיפה שבוצעה בראמ"ה אודות מצב לימודי המדעים בישראל נסקרו ההישגים והעמדות של התלמידים בישראל בתחום המדעים במגוון מבחנים ומחקרים. הסקירה מתבססת על נתונים ממבחני מיצ"ב, טימס ופיזה וממבחני הבגרות במקצועות המדעיים.

מגוון המידע משכבות הגיל השונות, לאורך שנים, מאפשר בין היתר להתבונן על הקשר שבין רמת ההישגים של התלמידים במהלך לימודיהם ובין רמת הלימודים בסיום לימודיהם בבחינות הבגרות.

לעיון בדוח