קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית סחל״ב – סטודנטים חוברים לבתי-ספר

תכנית סחל"ב מופעלת על ידי האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ופועלת בשנים האחרונות בכ-200 בתי ספר המשתייכים ליום חינוך ארוך. במסגרת התוכנית נכנסים סטודנטים לבתי הספר לצורך עבודה ממוקדת עם קבוצות של תלמידים בתוך הכיתות בהיקף של כ-4 שעות שבועיות תמורת מלגת לימודים.

בשנת הלימודים תשע"ח לוותה התוכנית בהערכה מעצבת של ראמ"ה, שנועדה לספק למשרד החינוך מידע בנוגע להשגת המטרות של התכנית, אופן יישומה, ומידת שביעות הרצון של המעורבים בתוכנית.

לעיון בדוח