קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

מחקר פירלס 2016

מחקר פירלס 2016 נערך בישראל במהלך החודשים מאי-יוני 2016, בקרב מדגם ארצי מייצג של 4,041 תלמידי כיתות ד' מ-159 בתי-ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי ודוברי ערבית. במחזור המחקר הנוכחי לראשונה הורחב המחקר, ולמבחן פירלס (PIRLS) שבדק אוריינות קריאה מסורתית נוסף מבחן אי-פירלס (ePIRLS) שבדק אוריינות קריאה דיגיטלית.

מבחן פירלס העריך את הקריאה של טקסטים משתי סוגות – מידעיים וספרותיים – וזאת באמצעות חוברות מבחן מודפסות, והשתתפו בו 50 מדינות. מבחן אי-פירלס העריך קריאה של טקסטים מידעיים בסביבה ממוחשבת המדמה את סביבת האינטרנט, והשתתפו בו 14 מדינות.

לעיון בדוח